Kemikalieskatten 10 månader senare

 i Mediebevakning

Kemikalieskatten på elektronik trädde i kraft 1 april förra året. Under juli till november gav skatten ett extra tillskott till statskassan…

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka