Kemikalieskatten bör avskaffas

 i Mediebevakning

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter….

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka