Kemikalieskatten motverkar hållbar konsumtion av IT

 i Mediebevakning

I ett remissvar till Finansdepartementet framför Inrego kritik mot den höjning av kemikalieskatten som regeringen föreslår. Inrego har…

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka