Kemikalieskatten utvärderad – domen: ”begränsad effekt”

 i Mediebevakning

Den hårt kritiserade kemikalieskatten har nu utvärderats av Skatteverket och Kemikalieinspektionen på regeringens uppdrag. I utvärderingen …

Svensk Elektronik tidigare har påpekat. Den administrativa bördan runt kemikalieskatten upplevs, enligt Skatteverket, av många …

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka