Nya miljöskatter lägger sten på börda

 i Mediebevakning

Nya pålagor på industrin innebär att kostnaden för produktionen ökar och att konkurrenskraften minskar.

och mycket märkliga kemikalieskatten som infördes 2017. Syftes sades vara att minska användningen av farliga kemikalier i hemelektronik. Men

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka