Olaglig avfallsexport ska stoppas redan vid gränsen

 i Mediebevakning

Varje år exporteras stora mängder elektronikavfall och metallskrot från kasserade bilar till länder i Västafrika. Avfallet innehåller…

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka