Privatkopieringsavgiften kan ryka – ”Tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna”

 i Mediebevakning

Näringsutskottet kommer be regeringen att se över systemet.

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka