Skattebetalarna: Fler miljöskatter är ineffektiva – hotar jobb och företagande

 i Mediebevakning

Flygskatt, kemikalieskatt, avfallsförbränningsskatt och skatt på plastpåsar är skatter vars signalvärde väger tyngre än dess effekter för …

Flygskatt, kemikalieskatt, avfallsförbränningsskatt och skatt på plastpåsar är skatter vars signalvärde väger tyngre än dess …

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka