Stor bedräglighet i den gröna skatteväxlingen

 i Mediebevakning

Det finns otaliga exempel på fiskala skatter som poserar som miljöskatter.

är fossil, återvunnen eller biobaserad. Det bästa exemplet är kanske den kemikalieskatt som ska införas på kläder nästa år. Skatten ska tas

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka