Svensk Handel: ”Kemikalieskatten äventyrar svenska företag och jobb”

 i Mediebevakning

Branschorganisationen menar att höjd kemikalieskatt skulle slå hårt mot detaljhandeln i förlorade arbetstillfällen och intäktsbortfall.

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka