Upphovsrätten i stort behov av modernisering

 i Mediebevakning

Många företag oroas inför genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv. Utmaningen hur lagstiftningen ska förhålla sig till den tekniska …

Christina Wainikka. Klas Elm, vd Elektronikbranschen, instämmer. – Reglerna om privatkopieringsersättning i upphovsrätten är otidsenlig,

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka