Utkast till strategi marksänd tv (MPRT)

 i Mediebevakning

Yttrande till: Myndigheten för press, radio och tv Datum: 2019-04-30 Diarienummer: 2019/0123 Beslutande: Malin Ekman Aldén…

säkerställas att frekvensutrymme för tillgänglighetsfunktioner finns att tillgå i marknätet för de fall det ställs krav på tillgänglighet.

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka