Om oss

ElektronikBranschen är branschorganisationen för leverantörer, distributörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service.  Tillsammans arbetar vi för en hållbar elektronikbransch.

ElektronikBranschen bildades redan 2001, då under namnet CE-Konsumentelektronikbranschen. Orsaken till starten var behovet av ett samarbetsforum mellan handlarnas intresseorganisation ElektronikFörbundet, leverantörernas intresseorganisation SRL (Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer) samt de stora kapitalkedjorna El-Giganten, Onoff och Siba, samt de frivilliga fackhandelskedjorna Audio Video, Euronics och Expert.

Under 2004 fördjupades samarbetet. Ett bolag med anställd personal skapades den1 januari 2005. I samband med detta delades ElektronikFörbundet i två delar, varav serviceavdelningen införlivades i Svensk Handel medan informationsavdelningen med branschtidningarna Rateko och El&Vitt flyttade till ElektronikBranschen.

Under 2004 anslöt sig också SFL (Sveriges Fotoleverantörer) till ElektronikBranschen och under 2014 växte branschföreningen ytterligare då även MTB (MobilTeleBranschen) anslöt sig.

Vår uppgift

Tillsammans jobbar vi för en hållbar elektronikbransch. Vår huvudsakliga uppgift är att informera, såväl internt som externt, om vad som händer i branschen samt stötta medlemsföretagen i viktiga frågor. Vi bevakar och påverkar även i frågor som är viktiga för branschen.

Utöver det erbjuder vi till exempel också utbildning i miljöfrågor, samordnar branschen i hållbarhetsfrågor samt är en möteplats och kontaktyta för branschen. Vi är en viktig remissinstans för branschens frågor.

ElektronikBranschen är avtalspart mot CopySwede gällande privatkopieringsersättning i det så kallade branschavtalet.

Många av våra leverantörer är globala och som minst nordiska. Därför har vi även ett gott samarbete med våra systerorganisationer i de andra nordiska länderna samt ett fördjupat samarbete med konsult i Danmark för medlemmar som är intresserade av detta. Kontakta oss för mer information.

Code of Conduct

ElektronikBranschen har upprättat en Code of Conduct för branschen att följa. Företagen har sina egna uppförandekoder, men denna är branschens gemensamma. Vår Code of Conduct hittar du här.

Nyhetsbrev 

Kontakta Pernilla Enebrink på pernilla.enebrink@elektronikbranschen.se om du vill få våra nyhetsbrev. Vänligen skriv ”ElektronikBranschens nyhetsbrev” i mejlets ämnesrad och ange ditt namn och din e-postadress. 

Kontakt

Pernilla Enebrink
Vd
kansliet@elektronikbranschen.se
mobil: 073-042 90 37

Elektronikbranschens styrelse

Ordförande
Samsung
Magnus Nilsson, Tech Product Manager TV & AV

Vice Ordförande
Elgiganten
Niclas Eriksson, vd

Elon Group
Onur Dogay, CPO 

Euronics
Lars Jansson, vd

Focus Nordic
Knut Aronsen, vd

LG Electronics
Henrik Sondell, Compliance & Audit Specialist

Power
Magnus Håkansson, vd

NetOnNet
Roger Sandberg, CPO

Panasonic
Christer Eriksson, ansvarig pr och hållbarhet