ElektronikBranschen
Box 22307
104 22 Stockholm

Besöksadress:

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm
Tel: 08-508 938 00
Fax: 08-508 938 01

Kanslikontakter

Klas Elm

Klas Elm

VD

tel: 08-508 938 18
mobil: 0704-58 01 08

Kristina Wirbing

VD-assistent

tel & mobil: 08-508 938 51
sms: 0765-47 48 51

Börja skriva och tryck på enter för att söka