2018 överstiger försäljningen en biljard dollar

 i Press

På IFA Global Press Conference 2018 meddelade gfu att den globala försäljningen av konsumentelektronik (inklusive Telco och IT) i år för första gången förväntas överstiga en biljard dollar. 2017 omsatte branschen 976 miljarder dollar globalt, vilket innebar en ökning med 3.2 procent, och för innevarande år är prognosen en omsättning på 1014 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning på 3.9 procent.

Text & foto: Ola Larsson

Hans-Joachim Kamp, Chairman of the Supervisory Board of gfu Consumer & Home Electronics GmbH, berättade på IFA Global Press Conference 2018 i Rom, att de tre marknaderna Europa, Nordamerika och Kina står för ungefär 70 procent av den globala omsättningen inom konsumentelektronik, samt att den förväntade tillväxten 2018 är 6 procent för Europa, 2 procent för Nordamerika och 1 procent för Kina – den globala tillväxten förväntas i år bli 3.9 procent.

Hans-Joachim Kamp förklarade att tre produkter står för tre fjärdedelar av försäljningsvärdet – smartphones (48 procent), TV (12 procent) och laptop/surfplattor (12/3 procent). Alla andra produkter står för 25 procent av omsättningen.

Tittar man på antal sålda produkter så har försäljningen av smartphones gått från 1418 miljoner 2016 till 1480 miljoner 2017 och prognosen för 2018 är 1527 miljoner. Det såldes 228 miljoner TV 2016, 223 miljoner 2017 och prognosen för 2018 är 236 miljoner. Laptop/surfplattor såldes 317 miljoner 2016, 294 miljoner 2017 och prognosen för 2018 är 283 miljoner.

UHDTV & utbud
Hans-Joachim Kamp berättade att det såldes 57,7 miljoner UHDTV 2016 (till ett värde av 46 miljarder dollar) och 71,2 miljoner UHDTV 2017 (till ett värde av 57,7 miljarder dollar) samt att prognosen för 2018 är en försäljning av 98,4 miljoner UHDTV (till ett värde av 77,8 miljarder dollar). Ökningen 2017 var alltså ungefär 24 procent och i år förväntas den bli cirka 36 procent – och snittpriset är knappt 800 dollar per UHDTV. 40 procent av TV-försäljningen i år kommer, enligt gfu, vara UHDTV.

2008 fanns ungefär 21600 olika TV på den globala TV-marknaden, och 2017 hade konsumenterna mer än dubbelt så många modeller att välja bland, eftersom det globala utbudet bestod av cirka 44300 olika TV.
Hans-Joachim Kamp sade att två tredjedelar av försäljningen 2017 baserades på nya TV-modeller – innovation är alltså det som driver marknaden.

Börja skriva och tryck på enter för att söka