Avtal mellan ElektronikBranschen och Copyswede klart

 i Press

Efter fyra år av förhandlingar är nu avtalet mellan ElektronikBranschen och Copyswede klart. Avtalet rör hanteringen av privatkopieringsavgifter (kassettersättning) som enligt nuvarande lag ska tas ut på vissa typer av produkter som kan kopiera exempelvis film och musik. Uppgörelsen omfattar många produktgrupper, till exempel mobiltelefoner, spelkonsoler och datorer.

– Det är bra att avtalet nu är i hamn så att alla i branschen vet vad som gäller. För konsumenten innebär dock detta att priserna kommer att gå upp, säger Klas Elm VD på ElektronikBranschen.

Avtalet reglerar avgifter för de kommande två åren om inte ny lagstiftning ändrar förutsättningarna innan dess. Parterna har också kommit överens om hur de produkter som under de senaste 10 åren varit föremål för ett flertal rättsprocesser ska hanteras.

– Det har varit en konstant konflikt sedan 2009 och detta påverkas inte även om lagen ändras. Bägge parter har ansträngt sig för att lösa denna långvariga stridighet. En stark branschförening har varit en förutsättning för göra detta möjligt, säger Klas Elm VD ElektronikBranschen.

Den 20 augusti tog regeringen beslut om att tillsätta en utredning för att modernisera lagstiftningen på området.

– Vi ser fram emot att bidra i utredningen så att lagen moderniseras. Med tanke på teknikutvecklingen och hur mycket mediekonsumtionen har ändrats de senaste 20 åren, finns ett stort behov av förändring, säger Klas Elm VD ElektronikBranschen.

Börja skriva och tryck på enter för att söka