ElektronikBranschen åter vid förhandlingsbordet

 i Press

ElektronikBranschen har beslutat att återuppta förhandlingarna med upphovsrättsorganisationen Copyswede om ersättning för användning av privatkopierat material på bland annat smartphones, surfplattor och datorer.

”Vi tycker egentligen att systemet för privatkopieringsersättning är föråldrat och orättvist och vi kommer fortsätta att verka för att det görs om eller avskaffas. Men i väntan på det vill vi genom konstruktiva förhandlingar hitta ett sätt att praktiskt kunna hantera dagens system. Vi vill nå en kompromiss inom ramen för befintlig lagstiftning som minimerar systemets skadliga konsekvenser för både konsumenter, Copyswede och branschen”, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

Högsta Domstolen meddelade i juni att vissa mobiltelefoner som för några år sedan sålts av Telia skulle omfattas av privatkopieringsersättning. Copyswede har inlett flera rättsprocesser för att försöka slå fast i domstol att smartphones, surfplattor och datorer på liknande sätt ska omfattas av denna ersättning.

Privatkopiering innebär att en kopia – exempelvis från en CD- eller DVD-skiva – flyttas till ett annat lagringsmedium. En undersökning från Ipsos visade dock våren 2016 att svenska konsumenter i stort sett upphört att använda privatkopierad musik, film och serier på sina smartphones, surfplattor och datorer. Statistik från musikbranschen visar också att fysiska kopior bara utgjorde 14 procent av svensk musikförsäljning under 2015.

”Konsumenterna privatkopierar knappt längre. På smartphones, surfplattor och datorer använder konsumenterna främst tjänster som Spotify och Netflix där de redan har betalt för upphovsrätten. Den långsiktiga frågan om konsumenternas skyldigheter kan inte lösas inom ramen för denna förhandling, men vi från industrin kommer att vara positiva och kreativa för att tillsammans med Copyswede försöka hitta en lösning inom befintligt system”, avslutar Klas Elm.

Börja skriva och tryck på enter för att söka