ElektronikBranschen beklagar dagens dom i HD

 i Press

Högsta domstolen har idag meddelat att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. ElektronikBranschen beklagar domslutet och efterlyser en modernisering av lagstiftningen.Högsta domstolen har idag meddelat att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. ElektronikBranschen beklagar domslutet och efterlyser en modernisering av lagstiftningen.

Domen fastställer att musikmobilen W715 ska omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Domen innebär att det externa minneskortet ska avgiftsbeläggas under vissa förutsättningar, samt att avgiften sätts till 3 kr per gigabyte.ElektronikBranschen anser – i motsats till domstolen – att produkter med många funktioner, som smartphones, datorer och surfplattor inte ska ses som särskilt ägnade för privatkopiering. Det är också allvarligt om avgifterna helt saknar koppling till den faktiska skada som den eventuella privatkopieringen innebär för upphovsrättsinnehavarna. Den avgiftsnivå om 3 kr/GB som högsta domstolen beslutat om i dagens dom är extremt hög – tre gånger så hög som dagens avgift för en mp3-spelare.

– Dagens domslut är en besvikelse. Denna musikmobil var visserligen väldigt speciell och fanns under en tid innan t.ex. Spotify slagit igenom, men om domens 3 kr/GB skulle tillämpas på nutidens telefoner, skulle avgiftsnivån innebära en kraftig överkompensation i förhållande till den ytterst begränsade skada som rättighetshavarna drabbas av genom den eventuella privatkopiering som fortfarande sker, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

– Det är långsökt av domstolen att bredda kassettskatten till anordningar där kopior tekniskt sett ”kan” göras, men där de i praktiken inte används till det. Dagens konsumenter skulle med domens 3 kr/GB få betala t.ex 240 kr per mobil (64Gb) för något de inte sysslar med. Tillsammans skulle konsumenterna betala 350 miljoner om året bara för mobiler, säger Klas Elm.

– Dagens system är otidsenligt, orättvist och ineffektivt. Högsta domstolen skriver själva att lagen och förarbetena är svårtolkade. Det är hög tid för regeringen att se över lagstiftningen och modernisera dagens privatkopieringsersättningssystem, säger Klas Elm

ElektronikBranschen menar att utformningen av privatkopieringsersättningen är helt ur fas med dagens mediekonsumtion. ElektronikBranschen lät IPSOS göra en undersökning av privatkopieringen och den visade att privatkopieringen i princip har upphört. Klas Elm fortsätter:

– Dagens konsumenter behöver inte kopiera musik, film och TV eftersom de kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streamingtjänster och andra betaltjänster där upphovsrättsinnehavarna får ersättning. Nu tvingas konsumenterna betala dubbelt, dels för minneskapaciteten i elektronikprodukter, dels via avgifter för streamingtjänster.

– Tidigare domar har gjort gällande att även vissa smartphones, datorer och surfplattor ska inkluderas. Även om vi tolkar domen isolerat för den här gamla mobiltelefon-modellen så är vi oroade över både framtiden och de retroaktiva avgifterna för branschen. Avgifterna kommer i slutändan att belasta konsumenterna.

– Upphovsmännen ska få betalt när deras verk konsumeras och få ersättning för den skada de lider om deras verk kopieras. Men i Sverige baseras inte ersättningen på skadan, dvs utifrån i vilken utsträckning privatkopiering sker, utan avgiftsnivån bestäms av produkternas minneskapacitet.

Läs hela domen här (länk)

IPSOS undersökning finns här (länk)

Börja skriva och tryck på enter för att söka