Elektronikbranschen och EHL skriver öppet brev om Kemikalieskatten

 i Press

Öppet brev angående den nyss införda Kemikalieskatten

Till
GD Skatteverket
Finansministern
Miljöministern
Näringsministern

Vi, berörda branschföreningar, vill göra er uppmärksamma på tre aspekter rörande den nyss införda kemikalieskatten som, enligt vår bedömning, sannolikt innebär att skatten inte når avsedd effekt.

Tillsyn
Utifrån vad vi kunnat se av lagstiftningen har ingen myndighet givits något tillsynsansvar. Vid kontakt med Skatteverket och KEMI har båda dessa påpekat att de inte har något tillsynsansvar för lagstiftningen. Då skatten är komplex inte minst för att det saknas mätmetoder är det viktigt att någon utför tillsyn.

Transparens
En annan viktig fråga för industri och handel är att reglerna tillämpas rättvist och kontrolleras så att ingen snedvriden konkurrens uppstår. En uppenbar risk är att om skatteverket behandlar denna skatt som andra punktskatter, kommer ingen transparens att uppnås. Med den förväntade minimala marknadskontrollen riskerar förtroendet för att denna unika svenska pålaga att bli låg – och risken för snedvriden konkurrens alternativt medveten eller omedveten felaktig rapportering vara hög.
Vårt förslag är att alla rapporteringsskyldiga för denna skatt ska ange vilka modeller av produkter för vilka man yrkar avdrag på 50% respektive 90%. Dessa uppgifter bör sedan vara tillgängliga i ett öppet register. Med en sådan transparens blir riskerna för snedvriden konkurrens mindre, öppenheten möjliggör att företag kan kontrollera varandra och bistå tillsynsmyndigheter och skatteverket med information om missförhållanden (detta har t.ex. visat sig framgångsrikt inom energimärkningen) och fördelarna för företag som är tidiga med substitution av oönskade ämnen blir större och möjligheterna att lagen får den avsedda marknadsdrivande effekten blir större.

Utvärdering
Någon myndighet bör omgående få ett uppdrag att mäta vissa parametrar av marknaden för att vid ett senare tillfälle kunna göra en uppföljning av effekterna av kemikalieskatten. Om man inte mäter en 0-nivå blir möjligheterna till en bra utvärdering obefintliga. Vi föreslår att man åtminstone bör kunna följa upp följande frågor; fungerar skatten som en katalysator för att fasa ut oönskade kemikalier, ökar den internationella e-handeln, har antalet jobb i Sverige hos berörda företag ökat eller minskat, har offentlig sektor fått ökade kostnader pga skatten?

Att vi ser stora problem med skatten och har varit kritiska ända från utredningsarbetet är ingen nyhet. Eftersom Sverige är en väldigt liten marknad och produkterna produceras för en global marknad, hade ett EU-förbud varit att föredra om den avsedda effekten är att skapa bättre miljö och snabba på substitutionen av oönskade kemikalier.
Vi fortsätter gärna diskutera ovan nämnda förslag.

Klas Elm / ElektronikBranschen
Matts Spångberg / EHL

Börja skriva och tryck på enter för att söka