ElektronikBranschen välkomnar näringsutskottets uppmaning att se över systemet med privatkopieringsersättning

 i Press

Riksdagens näringsutskott anser att regeringen bör se över det nuvarande systemet med ersättning för privatkopiering. Utskottet, som är eniga, anser att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att göra detta. ElektronikBranschen som länge efterlyst en översyn av dagens system välkomnar beskedet.

– ElektronikBranschen har länge efterlyst en översyn av dagens privatkopieringsersättning. Vi anser att upphovsrättsinnehavarna ska få en rimlig ersättning för den skada de eventuellt fortfarande lider, men det måste ske via en modell som är förutsägbar och stabil, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

– Att som idag koppla avgiften till hur stort minne till exempel mobiltelefonen har är en hopplöst förlegad tanke. Med nuvarande lagstiftning tvingas konsumenterna dessutom betala dubbelt, dels för privatkopiering de inte ägnar sig åt och för konsumtion av streamingtjänster, säger Klas Elm.

Här kan du läsa hela näringsutskottets pressmeddelande: https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/maj/3/ersattningssystemet-for-privatkopiering-bor-ses-over/

För ytterligare information kontakta:
Klas Elm
VD för ElektronikBranschen
070 – 458 01 08

Börja skriva och tryck på enter för att söka