ElektronikBranschen välkomnar Samsungs överklagande

 i Press

ElektronikBranschen välkomnar Samsungs överklagande i mål om kassettskatten
Samsung Electronics Nordic överklagade i början av veckan Solna tingsrätts dom i målet mellan Copyswede och Samsung, som får till konsekvens att privatkopieringsavgift ska betalas för datorer och surfplattor. ElektronikBranschen menar att privatkopieringsavgiften – vardagligt kallad kassettskatten – är otidsenlig, orättvis och ineffektiv. ElektronikBranschen välkomnar därför överklagandet.
Enligt svensk lag ska privatkopieringsavgift bara tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud och rörliga bilder. Att datorer inte är det framstår som självklart och det har också framgått i information från Justitiedepartementet.
Det finns enligt ElektronikBranschen flera andra skäl som talar emot kassettskatten.
För det första är kassettskatten otidsenlig. Den infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHS-kassetter. Avgiften skulle kompensera upphovsrättshavare för kopiering av musik, filmer och tv-program på kassetterna. Det var rimligt eftersom de nästan uteslutande användes för detta.
Sedan dess har konsumenternas användande dock förändrats i grunden. Kassettband används inte längre. Konsumenterna behöver inte kopiera musik, film och TV eftersom de – bland annat via sina datorer och surfplattor – kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streaming och andra tjänster mot betalning. Med dessa tjänster ersätts rättighetshavarna. Den tekniska utvecklingen har gjort att de allra flesta konsumenter idag väljer att betala för det konstnärliga materialet, och den illegala så kallade piratkopieringen har nästan försvunnit för musiktjänster. På köpet försvann även privatkopieringen. Solna tingsrätts lagtolkning har dock inte tagit hänsyn till dessa förändrade konsumtionsmönster.
För det andra är kassettskatten orättvis:
– Det vore helgalet att bredda kassettskatten till anordningar där kopior tekniskt sett ”kan” göras, men där de i praktiken inte används till det. Konsumenterna tvingas betala för något de inte sysslar med. Och i andra fall blir konsekvensen att konsumenten betalar dubbla avgifter. Att i det här läget mångdubbla kassettskatten, när kopierandet upphört – eller i vart fall kraftigt minskat – är orimligt, säger Klas Elm, VD i ElektronikBranschen.
För det tredje är kassettskatten ineffektiv.
– Rättighetshavarna – alltså kulturskaparna – ska givetvis ha skälig ersättning i den mån det fortfarande förekommer privatkopiering. Det kräver också EU-rätten. Ett orättvist och otidsenligt system är dock dåligt för att hantera detta, eftersom det även blir ett ineffektivt system som också förlorar legitimitet. Den tekniska utvecklingen har återskapat den betalningsvilja för musik och film som för några år sedan vacklade hos många konsumenter. Detta hotas om respekten för systemet undergrävs av en orättvis och otidsenlig lag. Mest av allt skadar det kulturskaparna. Det är oförklarligt att Copyswede – som ska företräda denna grupp – bortser ifrån detta, fortsätter Klas Elm.
Oavsett rättsprocessens utgång kommer ElektronikBranschen nu att lägga större fokus och kraft på att få till stånd en översyn av privatkopieringsersättningens former. Inspirerande exempel finns i bland andra Norge och Finland , där systemet nyligen har moderniserats så att ersättningen hanteras via statsbudgeten. Det primära målet bör vara att uttag och hantering av ersättning till rättighetshavarna kan ske på ett modernt, transparent och rimligt sätt.
– Låt oss införa den nordiska modellen även i Sverige. Gör som i Finland och gå över till en statsbudgetfinansierad lösning. Legitimiteten för dagens system är helt borta, vilket hämmar utvecklingen av nya lagliga tjänster, skadar Sverige som IT-nation och inte minst drabbar det i förlängningen kulturskaparna, säger Klas Elm.

Börja skriva och tryck på enter för att söka