ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivande om privatkopieringsersättning

 i Press

Samtliga partier i riksdagen uppmanade i dag regeringen att tillsätta en utredning med syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning med ett mer ändamålsenligt system. Enligt riksdagen bör ersättningen i det nya systemet baseras på den privatkopiering som faktiskt förekommer. Utredningen bör också beakta möjligheten att införa ett system där staten har det övergripande ansvaret. ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivandet och menar att utgångspunkten för en kommande utredning måste vara att den nuvarande modellen för privatkopieringsersättning avskaffas. Samtliga partier i riksdagen uppmanade i dag regeringen att tillsätta en utredning med syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning med ett mer ändamålsenligt system. Enligt riksdagen bör ersättningen i det nya systemet baseras på den privatkopiering som faktiskt förekommer. Utredningen bör också beakta möjligheten att införa ett system där staten har det övergripande ansvaret. ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivandet och menar att utgångspunkten för en kommande utredning måste vara att den nuvarande modellen för privatkopieringsersättning avskaffas.

– Dagens besked är välkommet. ElektronikBranschen har länge efterlyst en översyn av dagens privatkopieringsersättning som är helt ur fas med hur svenskarna idag konsumerar media. Flera undersökningar bekräftar att privatkopieringen i Sverige i princip upphört. Med nuvarande lagstiftning tvingas konsumenterna betala dubbelt, dessutom för något de allra flesta inte ens gör, säger Klas Elm.

– Regeringen bör skyndsamt tillsätta en utredning där utgångspunkten måste vara att nuvarande ersättningsmodell avskaffas. Konsumenter kopierar inte längre musik, film och TV eftersom de kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streamingtjänster och andra betaltjänster där upphovsrättsinnehavarna får ersättning, säger Klas Elm.

ElektronikBranschen efterfrågar ett kompensationssystem som är hållbart över tid.

– Vi anser att upphovsrättsinnehavarna ska få en rimlig ersättning för den skada de eventuellt fortfarande lider, men det måste ske via en modell som är förutsägbar och stabil, säger Klas Elm och fortsätter; att som idag koppla avgiften till hur stort minne till exempel mobiltelefonen har är en hopplöst förlegad tanke.

– Här kan Sverige studera och inspireras av hur våra grannländer löst frågan. Ta Finland till exempel, här införde man en ny modell 2015 som innebär att kompensationen sker via anslag i statsbudgeten. Bedömningen i Finland var just att ökande streaming-tjänster gjorde det gamla systemet ohållbart. Även Norge har ett sådant system. Också i Danmark pågår för närvarande en omläggning av ersättningssystemet. Sverige ligger efter våra grannländer. Om regeringen menar allvar med att Sverige ska bli bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det dags att agera, avslutar Klas Elm.

Hela pressmeddelandet finns här.

Näringsutskottets betänkande finns här.

Börja skriva och tryck på enter för att söka