Förbjudna ämnen i billig elektronik

 i Press

I Sveriges Radios program Plånboken (programmet som reder ut stora som små konsumentfrågor) den 28 februari talas det bland annat om att när Kemikalieinspektionen gör stickprovskontroller, hittar de förbjudna och skadliga ämnen i mer än var tredje billig elektronikprodukt som de har valt ut. Produkterna innehåller oftast bly och kortkedjiga klorparaffiner, två ämnen som kan vara skadliga både för miljön och för våra kroppar.

Lyssna på inslaget (8:26 min) här.

Börja skriva och tryck på enter för att söka