Förhandlingar med Copyswede

 i Press

ElektronikBranschen leder förhandlingarna med Copyswede, men hela branschen är delaktiga i arbetet, till exempel IT&Telekomföretagen och ett flertal PC-företag. Branschen och Copyswede hade inte haft kontakt under några år innan denna runda av förhandlingar började för cirka ett år sedan. Det senaste året har parterna förhandlat om såväl de historiska krav Copyswede anser sig ha på branschens företag, som framtida avgiftsnivåer. Parterna har dock hittills inte kunnat enas om några delar av detta och förhandlingarna fortsätter.

Parallellt med dessa förhandlingar pågår ett flertal rättsprocesser mellan Copyswede och marknadens företag. Bland annat väntar vi på en muntlig förhandling och avgörande i Högsta Domstolen i en process mot Sony Mobile. HD har i det målet avvisat en begäran om förhandsbesked från EU-domstolen. Även slutligt avgörande i processen mot Telia för import av iPhones inväntas.

Dessutom verkar ElektronikBranschen för att lagstiftaren ska se över lagstiftningen på området. Ett flertal möten med riksdag och regering har genomförts och ytterligare planeras.

Börja skriva och tryck på enter för att söka