Högsta domstolen prövar otidsenlig kassettskatt

 i Press

Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i rättsfallet mellan Copyswede och TeliaSonera. Därmed är det fortfarande oklart om privatkopieringsavgiften – vardagligt kallad kassettskatten – enligt nuvarande lagstiftning utvidgas till att omfatta smarta mobiltelefoner. ElektronikBranschen välkomnar att HD uppfattar rättsläget som så oklart och så viktigt att de tar upp fallet.

Konsekvensen av Svea hovrätts beslut i april – som var på samma linje som tingsrätten – skulle ha varit att Copyswede får ta ut kassetskatt för alla smarta mobiltelefoner som säljs i Sverige. Copyswede vill ta ut en avgift på 3,50 kronor per gigabyte för mobiltelefoner. Konsekvensen av Svea hovrätts beslut i april – som var på samma linje som tingsrätten – skulle ha varit att Copyswede får ta ut kassetskatt för alla smarta mobiltelefoner som säljs i Sverige. Copyswede vill ta ut en avgift på 3,50 kronor per gigabyte för mobiltelefoner. För konsumenten skulle en iPhone därmed enligt en uträkning av IDG kunna bli upp till 450 kronor dyrare beroende på lagringsutrymme. Tillsammans skulle konsumenterna avkrävas avgifter på mer än 300 miljoner för en verksamhet som få, om ens några, sysslar med.
Kassettskatten infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHS-kassetter. Avgiften skulle kompensera upphovsrättshavare för kopiering av musik, filmer och tv-program på kassetterna. Det var rimligt eftersom de nästan uteslutande användes för detta.

– Enligt svensk lag ska privatkopieringsavgift bara tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud och rörliga bilder. Det är löjeväckande att påstå att mobiltelefoner skulle vara särskilt ägnade att privatkopiera med. Den som påstår det måste ha fryst sin världsbild ungefär vid den tid då kassettskatten infördes för 30 år sedan, säger Klas Elm, VD i ElektronikBranschen.

Kassettbanden är för länge sedan uttjänade. Den tekniska utvecklingen har fört de allra flesta konsumenter till streaming- och andra tjänster som gör att de inte längre behöver kopiera musik, film och TV. Genom dessa tjänster – som inte minst används i mobiltelefoner –  betalar de redan upphovsrättshavarna. Om kassettskatten utvidgades skulle konsumenterna alltså tvingas betala dubbla avgifter.

– Den tekniska utvecklingen har nästan helt raderat den illegala piratkopieringen av musik. På köpet försvann även privatkopieringen. Kulturskaparna ska givetvis ha skälig ersättning i den mån det fortfarande förekommer privatkopiering. Ett orättvist och otidsenligt system är dock dåligt för att hantera detta, eftersom det underminerar den betalningsvilja för musik och film som för några år sedan vacklade hos många konsumenter. Det är oförklarligt att Copyswede – som ska företräda denna grupp – bortser ifrån detta, fortsätter Klas Elm.
ElektronikBranschen har på senare tid ökat sitt fokus på att få till stånd en översyn av privatkopieringsersättningen. Inspirerande exempel finns i bland andra Norge och Finland, där systemet nyligen har moderniserats så att ersättningen hanteras via statsbudgeten.

– Låt oss även i Sverige införa den nordiska modellen där uttag och hantering av ersättning till rättighetshavarna sker på ett modernt, transparent och rimligt sätt. I Finland gick man exempelvis nyligen över till en statsbudgetfinansierad lösning. Legitimiteten för dagens system är helt borta, vilket hämmar utvecklingen av nya lagliga tjänster, skadar Sverige som IT-nation och ytterst drabbar kulturskaparna, avslutar Klas Elm.

Samsung Electronics Nordic överklagade i början av november Solna tingsrätts dom i ett liknande mål mellan Copyswede och Samsung. Målet mellan Sony Mobile och Copyswede väntar också på prövningstillstånd hos Högsta Domstolen.

Börja skriva och tryck på enter för att söka