Höjningen av kemikalieskatten hotar jobben

 i Press

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen i budgetsamverkan med Centerpartiet och Liberalerna att kemikalieskatten på elektronik höjs med mer än 30 procent. ElektronikBranschen menar att höjningen av skatten kommer slå hårt mot svensk detaljhandel som redan lider av pressade marginaler. Enligt en granskning av Handelns utredningsinstitut leder en höjd kemikalieskatt till att 800 – 2000 arbetstillfällen försvinner.

Under förra mandatperioden införde S-MP-regeringen en kemikalieskatt på elektronikprodukter såsom mobiltelefoner, spelkonsoler, datorer och TV-apparater. Det politiska motivet var att skatten skulle minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.

– Regeringen ägnar sig åt skadlig symbolpolitik som varken gagnar miljö eller handeln. Det finns inga som helst forskningsresultat som pekar på att flamskyddsmedel påverkar konsumenterna och inget som tyder på några miljöstyrande effekter sedan skatten infördes, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen och fortsätter;

– Däremot står det helt klart att kemikalieskatten lett till färre jobb i Sverige eftersom köp från utländska e-handelssajter inte omfattas av skatten. En granskning av HUI Research visar att skatten på nuvarande nivå beräknas minska omsättningen i elektronikbranschen med 4 430 miljoner kronor relativt vad som annars vore fallet samt bidragit till en minskning av antalet arbetstillfällen med mellan 600 och 1 500. Med regeringens höjning kommer antalet jobb minska med ett antal hundra till och omsättningen sjunka med ytterligare 1600 miljoner, säger Klas Elm.

Höjningen går också stick i stäv med riksdagens tillkännagivande till regeringen från mars 2018 om att kemikalieskatten ska utvärderas. Ett av de främsta skälen som riksdagen anfört för att utvärdera skatten är att skattens påverkan på samhället i stort är outredd.

– Att genomföra en höjning innan man utvärderat effekterna av skatten är bakvänt. Regeringen borde inte höja en jobbskadlig skatt utan istället skyndsamt utvärdera effekterna av skatten och i synnerhet granska om det går att inkludera utländsk e-handel, säger Klas Elm.

Börja skriva och tryck på enter för att söka