IFA GPC 2019 – Smarta hem & en biljon Euro

 i Press

På ”inför IFA-evenemanget” IFA Global Press Conference 2019 i Andalusien/Spanien talade Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, bland annat om det smarta hemmet som en naturlig evolution. GfK meddelade också att den globala omsättningen av tekniska konsumentprodukter (vilket innefattar konsumentelektronik samt vitvaror) ökade med 1 procent 2018 och överträffade för första gången en biljon Euro.

Text & foto: Ola Larsson

Igor Richter, Global Strategic Insights/GfK, berättade under rubriken ”Smart Home – Crossing the Chasm” att Smart Entertainment fortfarande är den största subkategorin, som står för drygt 80 procent av omsättningen, men att Smart Appliances och Smart Smart Lighting växer starkt – med en värdetillväxt på 78 respektive 49 procent det senaste året i EU5-marknaden.

– Våra hem har genomgått en oöverträffad förändringstakt de senaste decennierna, och det är inte över än. Det handlar inte om huruvida det smarta hemmet kommer förverkligas eller inte, utan det handlar om hur barriärerna för dess adoption kommer tas bort. Det smarta hemmet är en naturlig evolution, säger Igor Richter.

Konsumenter vill ha såväl premium som enkelhet, men enligt Igor Richter är det röda stoppljus för denna kombination eftersom det finns så många olika plattformar, och den enda marknad som har grönt ljus för detta är utvecklingsländerna, där man så att säga startar från noll.

– Ekosystem och interoperabilitet är nyckeln för enkelhet, och vägen dit är samarbete mellan leverantörer. Produkterna måste sjunga och dansa tillsammans, säger Igor Richter.

Betalvilliga konsumenter
Enligt en global GfK-undersökning är 43 procent av konsumenterna villiga att betala mer för produkter som gör livet enklare. Två exempel på detta som nämndes på IFA GPC 2019 är tvättmaskiner med en kapacitet på mer än 5 kilo (som ökade med 25 procent) samt tvättmaskiner med ånga (som ökade med 53 procent) medan tvättmaskiner totalt minskade med 1 procent 2018.

I. Want. It. Now. GfK meddelade också på IFA GPC 2019 att 48 procent av konsumenterna säger att deras smartphone/surfplatta snabbt håller på att bli deras viktigaste handelsverktyg – och de poängterade att omnichannel är det mest framgångsrika konceptet och ökar mer än ren onlineförsäljning.

Över en biljon
– 2018 genererade den globala marknaden för tekniska konsumentprodukter för första gången en omsättning på mer än en biljon Euro, vilket innebar en ökning på 3,3 procent. 2019 förväntar vi oss en fortsatt ökning av omsättningen med 1 procent, till 1,052 biljoner Euro. I synnerhet Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Afrika är tillväxtmarknader. För konsumentelektronik förutser vi en stabil utveckling medan vitvaror förväntas öka igen, säger Hans-Joachim Kamp, Chairman of the supervisory board of gfu Consumer & Home Electronics.

Den globala omsättningen av konsumentelektronik 2018 var 749 miljarder Euro, enligt Markus Kick, Global Strategic Insights/GfK, vilket motsvarar en ökning med 4 procent. Om man tittar på fem regionala marknader såg försäljningen av konsumentelektronik 2018 ut enligt följande: Asia-Pacific ökade med 3 procent till 330 miljarder Euro, Europa ökade med 6 procent till 166 miljarder Euro, Nordamerika ökade med 4 procent till 147 miljarder Euro, Latinamerika varken ökade eller minskade och omsatte 55 miljarder Euro och Mellanöstern-Afrika ökade med 2 procent till 50 miljarder Euro.

– En sak som hänt är att utvecklingsländerna mognat. Kina exporterar idag 40 procent av sina mobiler. Förr var de bara produktionsländer, nu är de globala varumärken, säger Markus Kick.

Mobiler, högtalare & TV
Enligt GfK såldes 1,437 miljarder smartphones till ett värde av 458 miljarder Euro 2018, jämfört med 1,489 miljarder smartphones till ett värde av 436 miljarder Euro 2017 – vilket innebär en ökning på 5 procent i värde 2018, trots färre sålda mobiler. Prognosen för 2019 är 1,421 miljarder sålda smartphones till ett värde av 460 miljarder Euro.

Smarta högtalare ökade med 92 procent i antal och 47 procent i värde 2018, och förväntas fortsätta öka 2019 med 41 procent i antal och 28 procent i värde – till 75 miljoner sålda produkter och 4,6 miljarder Euro. Snittpriset på en smart högtalare förväntas 2019 bli 94 Euro i Europa, 64 Euro i USA och 41 Euro i Asia-Pacific.

När det gäller den globala TV-försäljningen förväntas det säljas 108 miljoner UHD-TV 2019, vilket innebär en ökning med 18 procent samt att varannan såld TV kommer vara en UHD-TV. Värdemässigt väntas UHD-TV öka med 5 procent till 64 miljarder Euro, vilket innebär 71 procent av värdet när det gäller sålda TV. Snittpriset för en UHD-TV väntas 2019 minska med 11 procent till 596 Euro.

Tittar man på OLED-TV förväntas det säljas 4,1 miljoner OLED-TV 2019, vilket innebär en ökning med 45 procent samt att två av hundra TV som säljs kommer vara OLED-TV. Värdemässigt väntas OLED-TV öka med 33 procent till 7,6 miljarder Euro, vilket innebär 8 procent av värdet när det gäller sålda TV. Snittpriset för en OLED-TV väntas 2019 minska med 8 procent till 1869 Euro.

– I Tyskland är snittpriset för en TV 600 Euro, men konsumenter säger att de är villiga att köpa en ny TV för 850 Euro, så det är en outnyttjad lucka där för handeln, säger Hans-Joachim Kamp.

En procent upp i år
GfK:s prognos för tekniska konsumentprodukter 2019 är en ökning av omsättningen med 1 procent, till 1,052 biljoner Euro, enligt nedan:

Konsumentelektronik/Foto kommer omsätta 157 miljarder Euro vilket innebär +/-0 procent
Telekom kommer omsätta 460 miljarder Euro vilket innebär +/-0 procent
IT-produkter kommer omsätta 162 miljarder Euro vilket innebär -3 procent
MDA kommer omsätta 183 miljarder Euro vilket innebär +3 procent
SDA kommer omsätta 90 miljarder Euro vilket innebär +7 procent

IFA anordnas, för 59:e gången i ordningen, i Berlin 6-11 september 2019.

Börja skriva och tryck på enter för att söka