Inget avtal med Copyswede

 i Press

Inget avtal med Copyswede om kassettbandsskatten/privatkopieringsersättingen

Som ni vet har vi under några månader förhandlat med Copyswede om ett nytt avtal rörande MP-3-spelare, dvd/bluray- spelare, set-top boxar, mediespelare och TV med inbyggda minnen. Vi ville uppnå en förenkling av avtalet och en klarare definition av vilka produkter som omfattas och inte omfattas av avtalet. Bägge parter var hela tiden överens om att behålla avgiftsnivåer, produktomfång och rutiner kring rapportering och betalning.

Förhandlingarna strandade dock nyligen och vi erbjöds till slut endast en förlängning av befintligt avtal.

Styrelsen tog den 17 februari beslut om att inte skriva på en förlängning av det tidigare avtalet. Vi är med andra ord avtalslösa tills vidare.

Vi uppmanar dock våra medlemmar att fortsätta enligt de rutiner som gällt tidigare för dessa produktgrupper. Vi förutsätter att Copyswede inte ensidigt ändrar de avgifter som tidigare gällt, dvs
1-320 GB  1 kr/GB
>320 GB  320 kr

Börja skriva och tryck på enter för att söka

Sveriges annonsörer