Inget samband mellan elektromagnetiska fält och cancer

 i Press

EU:s tunga vetenskapskommitté har gått igenom forskningen vad gäller kopplingen mellan elektromagnetiska fält och hälsoproblem – igen.

Kommittén konstaterar att det inte finns några samband mellan elektromagnetiska fält och till exempel cancer.
EU:s vetenskapliga kommitté om framväxande och nyligen identifierade hälsorisker har gått igenom forskningsrapporter som publicerats. Kommittén konstaterar att alla dessa studier, inklusive över 700 som tillkommit efter 2008, inte ger något belägg för en koppling mellan elektromagnetiska fält och hälsoproblem. Studier om mobiltelefoner visar heller ingen ökad risk för hjärntumörer eller cancer i nacken eller huvudet.

Börja skriva och tryck på enter för att söka