Nordig 20 år

 i Press

Den nordiska organisationen för TV-standardisering fyller 20 år. Nordig startade inför övergången till digital distribution av TV efter att den analoga utsändningen varit förhärskande i 50 år.

1997 gjorde sändande nordiska bolag en gemensam deklaration om att det skulle ske via enhetliga regler för Norden. Detta för att den gemensamma större marknaden bättre skulle kunna påverka TV-tillverkarna och samtidigt undvika separata lösningar mellan operatörerna. Året efter var en styrande Executive Committee igång och även en Technical Subcommittee, som jobbar med själva specifikationerna. Därefter har fler undergrupper skapats i olika tekniska frågor.

Utvecklingen har sedan dess fortsatt i rasande fart och Nordig tar hänsyn till olika distributionsformer; marksänt, kabel, satellit, OTT. Senare år har till exempel frågor rörande UHD, HDR, HBB-TV och Next Generation Audio diskuterats.

De standarder som Nordig skapar har stor spridning. Förutom att våra standarder följs av de nordiska länderna, inklusive Island samt Irland, så följs de nogsamt av fler länder, till exempel Australien och Malaysia. Även andra marknader tittar på vad Nordig producerar, till exempel Storbritannien och Tyskland samt tillverkare i såväl Turkiet som Kina.

Börja skriva och tryck på enter för att söka