Offentliggör era undersökningar, Copyswede!

 i Press

– Så länge Copyswede vägrar att offentliggöra sina egna undersökningar måste diskussionen om privatkopiering utgå från vår undersökning som visar att privatkopieringen i stort sett upphört, säger Klas Elm, Elektronikbranschen.
Elektronikbranschens användarundersökning visar att privatkopieringen av musik och film på smartphones, surfplattor och datorer kan mätas i ensiffriga tal. För smartphones och surfplattor är den mellan tre och fem procent. Undersökningen baseras på 1 503+1 565 intervjuer utförda av Ipsos, och publicerades i förra veckan.
Upphovshavarorganisationen Copyswedes reaktion på undersökningen har varit att begära ut undersökningens metod och förarbete. Ipsos fullständiga rapporter finns redan tillgängliga på www.gigabyteskatten.se, inklusive en rapport från de fokusgrupper som Ipsos höll före den kvantitativa undersökningen för att kunna formulera frågorna så att de så rättvisande som möjligt återspeglar konsumenternas verkliga användning.
Privatkopieringsersättningen baseras på krav från Copyswede, vars hemsida och broschyrer innehåller många bestämda formuleringar om privatkopieringens omfattning, med hänvisning till de undersökningar organisationen har genomfört. Men på organisationens hemsida finns inga undersökningar publicerade. När media efterfrågat Copyswedes undersökningar har organisationen vägrat att offentliggöra dem.
– Konsumenter, upphovsmän och elektronikbransch förtjänar en transparent diskussion om privatkopiering. ElektronikBranschen har redan öppet redovisat allt undersökningsmaterial vi har. Nu är det dags att också Copyswede redovisar sina undersökningar, konstaterar Klas Elm.

Börja skriva och tryck på enter för att söka