Oktober en bra månad för TV-försäljning

 i Press

Oktober var en bra månad för försäljningen av TV. Samtliga storlekar ökade, utom de minsta. Den totala TV-försäljningen var 8% större än under samma månad ifjol. Övriga kategorier visade dock tvärtom minskad försäljning under månaden.

– TV-försäljningen går bra nu. Intressant att notera är att de största skärmarna, över 65 tum, nu är den nästa största kategorin, efter den nya standardstorleken 55-60 tum, säger Klas Elm, Elektronik­Branschen.

Ackumulerat för årets första 10 månader var försäljningen större av ljudprodukter och stor TV jämfört med motsvarande period 2018. Det totala försäljningsvärdet var tre procent lägre än jämfört med ifjol.

Hela SnabbIndex hittar du här.

Börja skriva och tryck på enter för att söka