Privatkopiering har i stort sett upphört!

 i Press

En ny undersökning från Ipsos bekräftar nu att privatkopieringen har i stort sett upphört!

IT & Telekomföretagen och Elektronikbranschen har länge uppmärksammat de stora kostnader som påförts konsumenter av hemelektronik genom det svenska systemet för privatkopieringsersättning (PKE). Förespråkarna (Copyswede m fl) till dessa extra kostnader har hävdat att personer idag använder sin smartphone och andra elektronikprodukter särskilt för privatkopiering.

Idag har dock stora delar av konsumtionen av musik och film övergått från inköp av fysiska kopior (ex. CD-skivor) till användande av digitala tjänster (ex. streaming). Användaren betalar per visning eller genom prenumeration. Exakt hur mycket privatkopieringen har minskat har varit en högt debatterad fråga. Nu konstaterar denna nya undersökning från Ipsos att privatkopieringen har i stort sett upphört. Ett välkommet bidrag i debatten!

Hela rapporten går att läsa på Stoppa Gigabyteskatten.

Börja skriva och tryck på enter för att söka