Regeringen vill höja kemikalieskatten

 i Press

ElektronikBranschen är djupt kritisk mot skatten. Som kemikalieskatten är konstruerad idag ger den mycket begränsad miljönytta samtidigt som den slår hårt mot svensk detaljhandel och jobben i Sverige. Produkterna görs för en global marknad och tillverkarna producerar inga särskilda produkter för Sverige eller ändrar den globala produktionen för att passa den svenska regeringen. Däremot snedvrider lagen konkurrensen genom att svenskarna inköp från utlandet inte omfattas. Höjningen av skatten blir därmed en rejäl hävstång för internationell e-handel. Enligt en utvärdering från HUI Research (HUI) från september förra året leder dessutom försäljningsbortfallet till mellan 600 och 1400 färre arbetstillfällen inom den svenska elektronikbranschen. Rapporten från HUI visar också att intäkterna blir betydligt mindre än regeringen först trodde, samt att de förlorade skatteintäkterna pga utlandshandeln leder till ännu sämre netto för svenska staten.
ElektronikBranschen anser att farliga kemikalier ska förbjudas och tycker att nationell beskattning är fel väg att gå. ElektronikBranschen förordar istället att regeringen ser över kemikalieskatten, speciellt med tanke på att regeringen i januariavtalet föreslagit att man ska utöka den till att omfatta kläder och skor. Dagens svenska kemikalieskatt bygger på flamskyddsmedlens tekniska egenskaper och inte, vilket varit bättre, på deras eventuella hälsofara eller miljöskadlighet. Bra kemikalier beskattas och farliga kemikalier undgår skatt helt.

Genom att se till att de farligaste kemikalierna förbjuds, kan regeringen göra miljönytta på riktigt.

Om regeringens står fast vid sitt förslag ska förändringarna träda ikraft i augusti 2019 och kommer att bli:

  • Vitvaror höjs till 11 kr per kilo
  • Övriga elektronikvaror höjs till 160 kr per kilo
  • Max skatt 440 kr

Idag är skatten:

  • Vitvaror 8 kr per kilo
  • Övriga elektronikvaror 122 kr per kilo
  • Max skatt 327 kr per produkt

 

Om Kemikalieskatten

I juli 2017 införde Sverige en kemikalieskatt på kemikalier i elektronik enligt lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet med skatten är att bidra till det nationella miljömålet ”en giftfri miljö” och att detta skall ske genom att ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel”.

Trots omfattande kritik mot skatten när den infördes beslöt regeringen den 8 februari 2019 att remittera ett förslag om att höja kemikalieskatten. I lagförslaget föreslås en skattehöjning med nästan 40 procent på bland annat kylar, frysar, diskmaskiner och dammsugare om de innehåller farliga kemikalier. För varor som mobiltelefoner, kassettbandspelare, skärmar, projektorer och spelkonsoler blir höjningen mer än 30 procent.

Regeringen går därmed emot riksdagens uttalade vilja att utvärdera skatten. Senast i november 2018 tillkännagav riksdagens skatteutskott, för andra gången, att regeringen ska utvärdera kemikalieskatten. Riksdagen anser att regeringen bör följa utvecklingen och utvärdera de samhällsekonomiska effekterna och andra effekter av skatten. Men någon utvärdering har inte skett och trots det går regeringen fram med en höjning.

Här kan du läsa mer om kemikalieskatten:

Tillkännagivande från riksdagen – påminner regeringen om första tillkännagivandet om att utvärdera kemikalieskatten (november 2018)

Utvärdering av kemikalieskatten – HUI Research (Sep 2018)

Tillkännagivande från riksdagen ”Regeringen bör utvärdera kemikalieskatten” (mars 2018)

SOU 2015:30 “Skatt på visa konsumentvaror som innehåller kemikalier” (mars 2015)

 

Börja skriva och tryck på enter för att söka