Riksdagen måste våga fatta beslut om privatkopieringen

 i Press

Privatkopiering har i princip upphört, men konsumenterna betalar fortfarande ersättning som på kassettbandens tid. Näringsutskottet behandlar i början av maj motioner som kräver översyn av privatkopieringsersättningen.
Riksdag och regering har sagt att det behövs en översyn, men skjutit upp beslutet och hävdat att vi måste vänta på EU. Detta är fegt och felaktigt eftersom det inte pågår något arbete inom EU och flera medlemsstater förändrat sin lagstiftning de senaste åren. Dessutom strider den nuvarande lagstiftningen mot EU-rätten.
Förr eller senare måste den svenska lagen uppdateras. Det är bättre att Sverige gör det på eget initiativ än att bli tvingade av EU-domstolen.

Börja skriva och tryck på enter för att söka