Stark elektronikförsäljning i november

 i Press

Elektronikbranschen hade en bra försäljning i november. De flesta produktkategorier hade bättre försäljning än samma månad förra året.

– November gick förvånansvärt bra. Den totala TV-försäljningen gick 29 procent bättre och de stora TV-skärmarna ökade 41 procent. Även audioprodukter sålde mycket bra och försäljningen i värde för hela branschen var 8 procent högre än november förra året, säger Klas Elm, VD på Elektronik-
Branschen.

Ackumulerat för hela året har TV-försäljningen av stora skärmar sålt 4,6 procent bättre än motsvarande period 2015. Audioprodukter ligger 4,9 procent över fjolåret och även den viktiga kategorin mobil-telefoner återhämtade sig och ligger nu 6,5 under fjolårets försäljning.

Det totala värdet av försäljningen steg under november och ligger ackumulerat för året 4,9 procent lägre än i fjol.

Hela snabbindex hittar du här: elektronikbranschen_snabbindex_november_2016.

Börja skriva och tryck på enter för att söka