Svensk gigabyteskatt måste stoppas

 i Press

Högsta domstolen meddelade nyligen prövningstillstånd i rättsfallet om privatkopieringsavgift mellan TeliaSonera och upphovsrättshavarorganisationen Copyswede. Det var viktigt. Copyswede vill att avgiften ska utvidgas till att omfatta smartphones och – i andra pågående rättsfall – surfplattor och datorer.
Konsumenten ska alltså – enligt en uträkning från IDG – betala upp till 450 kronor mer när hen köper en ny smartphone. Hur mycket beror på hur många gigabyte, alltså lagringsutrymme, apparaten har. Tillsammans skulle konsumenterna avkrävas avgifter på mer än 300 miljoner kronor för en verksamhet som få, om ens några, sysslar med. Detta bara för att apparaten teoretiskt sett kan användas för att kopiera musik och film. Om HD går på denna linje – som Svea hovrätt redan har gjort – skulle det innebära att Sverige fick en gigabyteskatt.
Kassettskatten – som privatkopieringsersättningen allmänt kallas – infördes för mer än 30 år sedan som en avgift på kassettband och VHS-kassetter. Avgiften skulle kompensera upphovsrättshavare för kopiering av musik, filmer och tv-program på kassetterna. Det var rimligt eftersom kassetterna nästan uteslutande användes för detta ändamål. De var – som det heter i lagen – ”särskilt ägnade” för privatkopiering.
Datorer, smartphones och surfplattor är dock inte ”särskilt ägnade” att kopiera musik och film. Den tekniska utvecklingen har gjort att de allra flesta svenska konsumenter inte längre behöver kopiera. De använder streaming- och andra tjänster – framför allt på dessa apparater. På så sätt betalar de redan upphovsrättshavarna. Om kassettskatten utvidgades till dessa apparater skulle dessa konsumenter alltså betala dubbelt.
Det problem som politiken inte kunde lösa – den olagliga piratkopieringen av musik och filmer från nätet – har nu tekniken löst. På köpet försvann även privatkopieringen.
Kassettbanden är för länge sedan uttjänade. Men kassettskatten ska nu tydligen uppdateras i ett Sverige snart på väg in i 2020-talet. I praktiken skulle det innebära att den svenska kassettskatten blir en svensk gigabyteskatt. Det vore att gå med rumpan före in i framtiden. Och det vore både orättvist och olyckligt.
Detta skulle sända signalen till alla konsumenter att det inte är mödan värt att göra rätt för sig. All denna klagan på en hel ungdomsgeneration som beskrevs som kriminaliserad, men som bara ville lyssna på musik och inte erbjöds någon rimlig betalningsmodell. Nu riskerar samhället sända signalen att de lika gärna kan fortsätta att vara utanför systemet eftersom vi annars tvingar dem att betala dubbelt. Ungdomen är äntligen inne i systemet, men nu riskerar lagstiftningen att trycka ut dem igen. Och de största förlorarna på detta är upphovsrättshavarna. En HD-dom som går på Copyswedes linje skulle därför kunna bli den digitala tidsålderns motsvarighet till pyrrhus-seger.
En gigabyteskatt vore också förödande för Sveriges roll som IT-nation. Hur skulle det se ut om Sverige – hemmamarknad för Spotify, världens ledande aktör inom streamingtjänster – gick i bräschen för att införa en sådan skatt?
Finland har löst frågan på ett annat sätt. Där säkerställs att upphovsrättshavaren får sin ersättning utan att unga Spotify-användare tvingas betala för kalaset. Det kan tyckas vara en mer konstruktiv miljö för våra entreprenörer att verka i.
Den juridiska osäkerheten beror i grunden på en föråldrad lagstiftning. Det är rimligt att Sverige nu får en upphovsrättslag som fungerar bortom kassettbandseran. Politikerna biter sig själva i svansen i jakten på att försöka konstruera en för alla tider gällande teknikneutral lagstiftning. Vi vet inte vad vi ska vara neutrala till i framtiden.
Bättre vore att gå motsatt väg och stifta lag för stunden, det vill säga anpassa lagstiftningen till rådande teknologiska situation och vara beredd till snabba justringar i takt med att tekniken utvecklas. En kassettbandslag för den tiden, en Spotifylag för vår tid, en ny lag i framtiden.

Klas Elm
VD, ElektronikBranschen

Börja skriva och tryck på enter för att söka