Svenska myndigheter bekräftar branschens kritik av kemikalieskatten

 i Press

Kemikalieskatten har utvärderats av Skatteverket och Kemikalieinspektionen. Myndigheternas utvärdering, som går att läsa i sin helhet i rapporten Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik bekräftar det ElektronikBranschen har betonat sedan skatten först kom på tal – en nationell skatt är inte rätt verktyg för att driva politik om kemikalier och miljö.

I ett pressmeddelande den första oktober skriver Skatteverket: Kemikalieskatten har begränsad effekt. Utvärderingen har inte kunnat fastställa att förekomsten av klor, brom och fosfor i flamskyddsmedel har minskat i människors hemmiljö till följd av kemikalieskatten. 

– Det är bra att Skatteverket och Kemikalieinspektionen nu kan bekräfta det ElektronikBranschen hävdat hela tiden. Den svenska hemmiljön blir inte bättre av att svenska konsumenter får betala mer i skatt för produkterna, säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen.

I pressmeddelandet skriver Skatteverket: De flesta företag, som vi pratat med, uppger att skatten inte har påverkat vilka varor de köper och säljer vidare. Det finns indikationer på att skatten har påverkat ett fåtal företags arbete med att fasa ut farliga flamskyddsmedel. Den ersättning av farliga ämnen som genomförts med skatten som drivkraft har alltså varit begränsad och inneburit höga initiala samhällskostnader.

Vidare skriver Skatteverket: Den administrativa bördan runt kemikalieskatten upplevs av många företag som betungande. Dels hanteras administrativa rutiner kring skatten i manuella processer, dels är det tidskrävande och kostsamt att få fram information om varans kemiska innehåll. 

– De administrativa kostnaderna som kemikalieskatten har inneburit för branschen är enorma. Detta har hela tiden varit fel väg att gå. Vill man komma åt bevisat farliga kemikalier ska de förbjudas, på EU-nivå, säger Klas Elm, vd på ElektronikBranschen.

Hela rapporten hittar du här.

Börja skriva och tryck på enter för att söka