Trendspaning från CES

 i Press

Klas ger i denna video en spaning och summering av CES 2015 från Las Vegas.

Börja skriva och tryck på enter för att söka