Privatkopieringsersättning

En rest från tiden med kassettband

Privatkopiering är till skillnad från piratkopiering tillåtet enligt svensk lag. Privatkopiering innebär att du som privatperson gör en kopia för dig eller någon närstående av exempelvis en film eller en låt. Enligt EU-rätt ska upphovsrättsinnehavarna ersättas för denna kopiering av konsumenterna som kopierar. Det görs genom att du som konsument betalar en avgift när du köper hemelektronik som man skulle kunna privatkopiera med. 

Nu för tiden sker i princip ingen privatkopiering. Den nya tekniken har gjort att streamingtjänsterna har exploderat och skälen till att privatkopiera upphört. Trots att dagens mobiler och datorer har mycket mer minne än när den nuvarande lagstiftningen togs i bruk, så används lagringskapaciteten inte till privatkopiering. Idag får också vanligen upphovsrättsinnehavare ersättning via de olika streamingtjänsterna som konsumenterna flitigt använder.

Sammanfattningsvis kan man säga att tiden och utvecklingen har vuxit ifrån den nuvarande lagstiftningen på privatkopieringsområdet.  

Utredningens förslag och vad vi tycker 

Av den anledningen initierades en utredning för att se över hur en ny lagstiftning på området skulle kunna se ut. Du hittar utredningens förslag här: Privatkopieringsersättning i framtiden. 

ElektronikBranschen satt med i utredningens expertgrupp och lämnade också in ett särskilt yttrande. 

ElektronikBranschen är övervägande positiv till utredningens förslag, men skulle gärna se att Sverige implementerar den nordiska lösningen och ansluter till Finland, Norge och Island. Där tar staten ansvar för att man tillåter privatkopiering av annars upphovsrättsligt skyddat material och låter inte pengarna slussas från konsumenter via näringsidkare vidare till staten. Dagens system är mycket administrativt tungt för företagen. Trots att vi har invändningar till det nya förslaget och hellre skulle se en helt statlig lösning, är utredningens förslag att föredra framför dagens. 

Förslaget innebär bland annat att en oberoende myndighet ska bestämma ersättningsnivåer och vilka produkter som ska omfattas. Idag görs det i förhandlingar som skapar stor osäkerhet och kostar stora resurser. Myndigheten ska fatta beslut vartannat år om vilka nivåer och enheter som omfattas och beslutet ska meddelas sex månader i förväg. Som underlag för dessa beslut ska undersökningar av hur privatpersoner privatkopierar göras.  

Du kan läsa vårt särskilda yttrande här och vårt remissvar här