Elektronikbranchen kritisk om kemikalieskatten i möte med Finansdepartementet

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Den 31 mars träffade ElektronikBranschen Jacob Lundberg, politisk sakkunnig med ansvar för skattefrågor i Finansdepartementet där vi framförde skarp kritik mot kemikalieskatten och effekterna av ändringarna som genomförs den 1 juli.

Jacob Lundberg (M)
Jacob Lundberg, sakkunnig på Finansdepartementet.

Våra beräkningar visar att skattetrycket ökar med 45 procent till följd av förändringarna, vilket regeringen måste korrigera skattenivåerna för. Jacob Lundberg och Moderaterna är starkt kritiska till skatten som sådan, men menar att det är ett svårt ekonomiskt läge och att det i slutänden är en förhandling mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. 

ElektronikBranschen fortsätter sitt påverkansarbete för i första hand ett avskaffande av kemikalieskatten och i andra hand en korrigering av skattenivåerna och därtill att fosfor inte ska omfattas alls av skatten. 

Läs mer om de kommande ändringarna på regeringens hemsida.