ElektronikBranschen

ElektronikBranschen är branschorganisationen för leverantörer, distributörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service.  Tillsammans arbetar vi för en stark och hållbar elektronikbransch.

Vår uppgift

Vi jobbar för bättre villkor för elektronikbranschen. Det gör vi bland annat genom dialog med politiker och andra beslutsfattare, så att de ska ha en rättvisande bild av möjligheter och utmaningar för branschen och samhället. Hemelektronik är en integrerad del av våra liv på många sätt. Samtidigt har den en miljöpåverkan som branschen tar på allvar och det är också en viktig fråga för oss som branschorganisation.

Vi hjälper våra medlemmar att följa lagar och regler, men också att vara med och påverka när förslag till nya regler tas fram. Vi är en viktig remissinstans för frågor som rör branschen. Genom att informera, såväl internt som externt, om sådant som påverkar branschen samt stöttar medlemsföretagen i viktiga frågor, kan vi stärka elektronikbranschen.

Som medlem kan du ta del av våra nätverk, Hållbarhetsnätverket och Eftermarknadsnätverket. Det är nätverk för kunskapsspridning men är även mötesplatser för medlemmarna. Här bjuder vi in relevanta gäster på aktuella teman som intresserar medlemmarna.

ElektronikBranschen är avtalspart mot CopySwede gällande privatkopieringsersättning i det så kallade branschavtalet.

Många av våra medlemsföretag är globala och som minst nordiska. Därför har vi även ett gott samarbete med våra systerorganisationer i de andra nordiska länderna, samt ett fördjupat samarbete Danmark där vi har en konsult som hjälper oss med bland annat information och påverkan för medlemmar som är intresserade av detta. Kontakta oss för mer information

Vår historia

ElektronikBranschen bildades redan 2001, då under namnet CE-Konsumentelektronikbranschen. Orsaken till starten var behovet av ett samarbetsforum mellan handlarnas intresseorganisation ElektronikFörbundet, leverantörernas intresseorganisation SRL (Sveriges Radio- och Hemelektronikleverantörer) samt de stora kapitalkedjorna El-Giganten, Onoff och Siba, samt de frivilliga fackhandelskedjorna Audio Video, Euronics och Expert.

Under 2004 fördjupades samarbetet. Ett bolag med anställd personal skapades den1 januari 2005. I samband med detta delades ElektronikFörbundet i två delar, varav serviceavdelningen införlivades i Svensk Handel medan informationsavdelningen med branschtidningarna Rateko och El&Vitt flyttade till ElektronikBranschen.

Under 2004 anslöt sig också SFL (Sveriges Fotoleverantörer) till ElektronikBranschen och under 2014 växte branschföreningen ytterligare då även MTB (MobilTeleBranschen) anslöt sig.

Code of conduct

ElektronikBranschen har upprättat en Code of Conduct för branschen att följa.

Företagen har sina egna uppförandekoder, men denna är branschens gemensamma. Vår Code of Conduct hittar du här.

Personuppgiftspolicy

För att säkerställa din personliga integritet tar vi frågor om dataskydd på största allvar.

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi samlar in och använder din personliga information.