Bli medlem

Som medlem i ElektronikBranschen är du med och påverkar branschens framtid. En engagerad branschorganisation är grunden för en stark och hållbar bransch. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar!

Att vara medlem i elektronikbranschen ger er tillgång till ett brett utbud av medlemsförmåner. Ni får möjlighet att delta i branschevenemang, nätverka med andra aktörer och ha tillgång till branschspecifik information och viktiga nyheter som påverkar er som verkar i branschen.

Som medlem blir ni en del av ett sammanhållet nätverk till gagn för den gemensamma branschen. Vi företräder branschen i nationella och internationella sammanhang.


Ansök om medlemskap

Fyll i uppgifterna i formuläret så hör vi av oss! 

Till formuläret


Vad innebär ett medlemskap i ElektronikBranschen?

Ansvar för branschen:

 • Genom att vara medlem i elektronikbranschen tar ni ett ansvar för att forma branschens framtid.
 • Ni har möjlighet att vara med och påverka regleringar, standarder och etiska riktlinjer som gynnar både ert företag och konsumenterna.
 • Era synpunkter och idéer kommer att beaktas när branschen utvecklas och växer.

Förtroende hos konsumenten:

 • Som medlem har du möjlighet att certifiera ert företag om ni säljer produktförsäkringar. När ni möter kraven och blir certifierade.

Hållbarhet:

 • Elektronikbranschen har ett stort ansvar när det gäller hållbarhet och miljöpåverkan. Genom att vara medlem kan ert företag bidra till att främja hållbara metoder och lösningar.
 • Ni får information och inspiration för att minska er miljöpåverkan och främja cirkulär ekonomi. Vi erbjuder studiebesök och kunskap om hur vi kan bli en mer hållbar bransch.
 • Vi hjälper er att informera era kunder om hur, var och varför de ska cirkulera sin hemelektronik på CirkuleraMera.nu.

Konsumenträtt och service:

 • Som medlem i elektronikbranschen kan ni aktivt arbeta för att stärka ert arbete med service- och konsumenträtt och öka förtroendet hos era kunder.
 • Ni kan delta i diskussioner om etik, produktkvalitet och kundservice för att säkerställa en hög standard inom branschen.
 • ElektronikBranschen representerar handel inom området elektronik i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och har fyra ledamöter som representerar oss. 
 • ElektronikBranschen har ett avtal om konsumentköp med Konsumentverket som komplement till Konsumentköplagen. 

Nätverk:

 • Att vara medlem ger er möjlighet att dra nytta av erfarenheter och bästa praxis från andra framstående aktörer inom branschen.
 • Ni kan delta i workshops, seminarier och samarbetsprojekt för att lära av varandra och driva branschens utveckling framåt.
 • Ett utbyte av kunskap och erfarenheter främjar tillväxt och innovation inom ert eget företag.

Branschdata:

 • Som medlem deltar du kostnadsfritt i vår branschstatistik. Rapporterar du in data får du ta del av den samlade statistiken för branschen på månadsbasis.