Ingen ökning - men fortsatt stor försäljning

Försäljningen under årets första fem månader låg på ungefär samma nivå som under rekordåret 2020. Försäljningen under maj var lägre än motsvarande månad i fjol, men ackumulerad försäljning under perioden januari till och med maj är endast en...
Läs mer

Försäljningsökningen avmattad

Under 2020 ökade försäljningen av hemelektronik på ett aldrig tidigare skådat sett. Försäljningen tog fart under mars och april. Det innebär att vi från och med nu jämför årets försäljning med fjolårets höga försäljningssiffror. Under april...
Läs mer

Mobiler och spelkonsoler sålde bra under mars

Ackumulerat under årets första kvartal ökade värdet av försäljningen av hemelektronik med 6 procent jämfört med motsvarande period 2020. Under mars ökade försäljningen av mobiltelefoner med 20 procent och spelkonsoler med 51 procent, jämfört med...
Läs mer

Svenskar piratkopierar mest i Norden. 17 procent laddar ner olagligt

Det finns mängder med tjänster för att kolla på och lyssna på mediainnehåll nu för tiden. Men det verkar inte hindra alla från att pirata. …

på 14 procent och danskarna och finnarna ligger på tolv procent.

mediavision.se +

#pirat #mediavision

av Roger Åberg i dag kl 13:50

42.5 – Läs mer

Upphovsrätten i stort behov av modernisering

Många företag oroas inför genomförandet av EU:s upphovsrättsdirektiv. Utmaningen hur lagstiftningen ska förhålla sig till den tekniska …

Christina Wainikka.
Klas Elm, vd Elektronikbranschen, instämmer.
– Reglerna om privatkopieringsersättning i upphovsrätten är otidsenlig, – Läs mer

Sverige Försäljningen av hemelektronik är hittills i år nästan i nivå med förra årets rekord (Finwire)

Försäljningen av hemelektronik sjönk i maj men ackumulerat hittills i år noteras ungefär samma nivå som under rekordåret 2020. Under årets …

Försäljningen av hemelektronik sjönk i maj men ackumulerat hittills i år noteras ungefär samma nivå som under rekordåret 2020. Under årets – Läs mer

Släpp idén om pant på mobiler – för miljöns skull

DebattRegeringen och dess stödpartier har berömvärda ambitioner om att mobiltelefoner och annan elektronik ska ges nytt liv. Ändå ignorerar …

incitament för att uppnå detta. I stället för en pant på mobiler föreslår Elektronikbranschen ett alternativt incitament. En så kallad ”ett- – Läs mer

E-handeln fortsätter öka – 10 000 butiker kan slås ut inom tio år

Under pandemin har e-handeln ökat kraftigt. Och trots att fler kommer handla fysiskt igen när smittoläget ändras så väntas e-handeln stiga …

är uppe i 40 procent.

Mest kommer vi att handla sällanköpsvaror som hemelektronik och kläder där e-handeln spås stå för runt hälften av – Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka