Hållbarhet

Elprodukter påverkar miljön under hela livslängden: från utvinningen av materialet, till tillverkningen, användningen och sedan som avfall. Vi konsumerar alltmer elektronik, och behöver arbeta tillsammans för att materialåtervinna och återbruka mer.

Att förlänga livslängden på våra elprodukter innebär i de flesta fall en miljövinst. Och miljövinsterna med att återvinna jämfört med att utvinna nytt material från jorden är väldokumenterad. Som exempel kan nämnas aluminium, där tillverkningen från gruva till färdigt råmaterial kräver uppemot 98 procent mer energi än framställning av aluminium från återvunnet material.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om olika aspekter av hållbarhetsarbetet inom branschen.

Återvinning

Återvinning i världsklass

Sverige ligger i världstoppen när det kommer till återvinning av elektronik. Sedan 2001 sköter El-Kretsen återvinningsarbetet som en del av branschens producentansvar för el-utrustning. Under 2021 samlade vi i Sverige in 138 749 ton elavfall, lampor och batterier och lämna till återvinning via El-Kretsen. Det innebär ungefär 13 ton per person. 

Här hittar du statistik för landets kommuner och hur mycket de har samlat in.

Ett system för el-produkter i hela landet
 
Insamlingssystemet för elprodukter har sin bas i samtliga 290 kommuner och består av insamling på återvinningscentraler samt fastighetsnära och mobila miljöstationer för elavfall.  Avfallet hämtas från kommunerna, butiker, upphämtningsplatser för industribatterier och från de närmare 5 000 batteriholkar El-Kretsen ansvarar för. Det körs sedan av specialiserade transportörer El-Kretsens återvinningsanläggningar. 

Konsument – här kan du lämna ditt el-avfall

webbplatsen sopor.nu kan du som privatperson läsa mer om var din närmsta insamlingsplats finns. 
 
Företag – här kan ni lämna ert el-avfall 
För dig som driver verksamhet finns det alltid minst en insamlingsplats per kommun där du kan lämna in ditt el-avfall. Om din verksamhet har en större mängs avfall kan ni bli en egen upphämtningsplats.  Läs mer om detta på El-Kretsens webb. Du kan också kontakta El-Kretsen på transport@el-kretsen.se eller på telefonnummer 08-545 212 90

Återbruk

Det räcker inte att vara världsledande på insamling och materialåtervinning av elprodukter. Vi behöver också öka återbruket. Genom att förlänga produkternas livslängd och ge dem ett nytt liv, kanske hos en annan konsument minskar vi vår miljö- och klimatpåverkan.

Så ökar vi återbruket
Vi vill att fler ska välja att laga sina elprodukter om de går sönder. Idag kostar det dessvärre en del då arbetskraft är relativt dyrt i Sverige. Därför driver vi som branschorganisation på för att ta bort momsen på reparationer av hemelektronik. Det skulle sänka priset för reparationer och därmed få fler att laga sina produkter. En enkel åtgärd från politiken för att öka återbruket.

Idag är det inte bara nya elprodukter som behöver betala elektronikskatt/kemikalieskatt. Även produkter som lämnats in till återvinning och som skulle kunna återbrukas i stället för att materialåtervinnas beläggs med skatten. Det betyder att konsumenten betalar skatten två gånger för samma produkt. Det ökar inte återbruket.

Den 8 september besöker företrädare för medlemsföretag i ElektronikBranschen Sveriges största anläggning för återvinning och återbruk, STENA Recycling i Halmstad. Vi kommer bland annat lära oss mer om återvinningsprocessen och ha workshops om hur vi kan underlätta materialåtervinning och återbruk
Vill du vara med? Kontakta Pernilla Enebrink på pernilla.enebrink@elektronikbranschen.se.

Cirkulera meraCirkulera Mera är ett initiativ av ElektronikBranschen. ElektronikBranschen är branschorganisationen för leaverantörer, distributörer och återförsäljare inom konsumentelektronik, foto och service.


Sedan flera år tillbaka finns möjligheten att, förutom på återvinningscentraler, lämna in sin gamla mobiltelefon och annan hemelektronik i butikerna. Insamlingsnivån av mobiltelefoner har dock generellt varit ganska låg i butik. Totalt sett i Sverige lämnas endast knappt en miljon mobiltelefoner in för återvinning av de cirka 3,5 miljoner mobiltelefoner som säljs. Det är Cirkulera Meras uppgift att informera allmänheten om detta.


Cirkulera din hemelektronik här.

Producentansvar för elektronik, batterier och ljuskällor

Producentansvar för elektronik (2014:1075), batterier (2008:834) och ljuskällor (2000:208)
2001 startade ElektronikBranschen det gemensamma serviceföretaget El-Kretsen, tillsammans med andra berörda branschorganisationer. El-Kretsens syfte är att hjälpa de företag som omfattas av producentansvar på för elektronik och/eller batterier. El-Kretsen är icke-vinstdrivande, de miljöavgifter som tas ut är direkt relaterade till återvinningen och inget annat. Idag har El-Kretsen drygt 2 000 kunder och 98 procent av all konsumentelektronik samlas in i Sverige hanteras i El-Kretsens regi.

För dig som producent ska det vara enkelt att ta ansvar för miljön. El-Kretsen har med sitt nationella insamlingssystem och med sitt nära samarbete med återvinnare kontroll på flödena, att elektronikskrot faktiskt samlas in och att hanteringen sker miljöriktigt. Farligt avfall skall omhändertas och övrigt avfall ska till så stor del som möjligt materialåtervinnas.

Som producent tecknar du anslutningsavtal med El-Kretsen. Därefter får företaget inloggning till en egen deklarationsportal där ni deklarerar de produkter och mängder som sätts på den svenska marknaden. Huvudregel är att deklarera de produkter som omfattas och som köpts in från utlandet eller som ert företag själva tillverkat. Export ska inte deklareras. Mer information samt avtal hittar du på El-Kretsens webbplats.

Är du osäker på om ert företag omfattas eller hur just era produkter ska deklareras, välkommen att kontakta El-Kretsen på info@el-kretsen.se.
Information om lagstiftning och vad som gäller för dig som producent för elektronik finns hos El-Kretsen.

Producentansvar för batterier

Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter och arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier.

Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Mer information och kontaktuppgifter finns på Batteriåtervinningens webbplats.

Information om lagstiftning och vad som gäller för dig som producent för batterier finns hos El-Kretsen.