Elektronikskatten höjs med 8,5 procent

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Inte nog med att skatteuttaget höjdes den 1 juli i år när de nya reglerna som innebär kraftigt minskade avdragsmöjligheter infördes. Den 1 januari 2024 chockhöjs elektronikskatten igen. Nu är det den årliga KPI-justeringen som på grund av det kraftiga inflationen gör att skatten ökar med 8,5 procent.

Det här är inte en justering som kräver ett beslut i riksdagen ut det sker “automatiskt”. Skatten beräknas och fastslås i november varje år för att börja tillämpas vid det kommande årsskiftet. Regeringen kan dock besluta om att inte justera upp skatten. 

Varje månad begär vi ut siffror från Skatteverket för att kunna visa hur ändringarna vid halvårsskiftet påverkar skatteuttaget. Det här är viktigt eftersom regeringen i budgetpropositionen skrev att skattetrycket inte skulle öka till följd av förändringarna. Något som vi varnade för redan innan införandet och som regeringen valde att bort se ifrån. 

Idag på morgonen skickade vi ut ett pressmeddelande gällande förändringarna. Du kan läsa det här: https://via.tt.se/pressmeddelande/3390959/dubbel-skattesmocka-pa-hemelektronik

Du kan också läsa vårt inlägg på LinkedIn och där får du gärna gilla, kommentera och dela för mer spridning. Du hittar det här: 

Vi har löpande möten med politiker för att sprida kunskap om hur illa elektronikskatten är. Vi möter dels medhåll från de som känner till skatten och hur den fungerar och dels förvåning från den andra gruppen – de som inte alls kände till skatten och dess effekter. I nästa medlemsutskick kommer ni få mer information om vårt arbete för att avskaffa elektronikskatten.