Informationsmöte kring svenska batterivärdekedjan

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

De tre samverkande myndigheterna Energimyndigheten, Sveriges Geologiska Undersökning och Naturvårdsverket bjuder in till en informationsförmiddag kring pågående regeringsuppdraget 

”Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja”.
Onsdag, 25 oktober 2023
09:30 – 12:00

Mötet hålls digitalt via Teams och det går att ansluta från datorn eller mobilappen.
Klicka här för att ansluta till mötet
Mötes-ID: 386 168 899 575 
Lösenord: jH4tpV

Agenda:

  1. Greger Ledung, Energimyndigheten

”Välkommen!”

  1. Christian Junestedt, IVL

”Indikatorer för att mäta en hållbar utveckling inom batterivärdekedjan”

  1. Erika Ingvald, Sveriges Geologiska Undersökning

” Om förslaget till CRMA och processen framåt”

  1. Jakob Rindegren, Naturvårdsverket

”Genomförande av batteriförordningen”

  1. Charlotte Lejon, Energimyndigheten 

”Batteriarena som verktyg att samla batterivärdekedjans aktörer för ökad genomslagskraft”

  1. Anna Lock och Klaas Burgdorf, Energimyndigheten

”Regeringsuppdraget Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk batterivärdekedja: status och tidplan”

  1. Greger Ledung, Energimyndigheten

Avslutning