Power ny medlem i ElektronikBranschen

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Powers intåg på svenska marknaden har nog ingen missat. Nu går man också in som medlem i ElektronikBranschen. – Tillsammans blir vi starka och kan påverka på riktigt, säger Robert van Toor, vd power. 

Vad vill ni få ut av ert medlemskap i ElektronikBranschen?
För POWER är det viktigt att vara medlem i en gemenskap där alla länkar i värdekedjan finns representerade, både för att bilda nätverk och för att bidra till vad vi anser är en viktig gemensam satsning för en bättre bransch. Vi ser också ett värde i att kunna dra nytta av expertis och rådgivning inom flera områden som berör vår bransch såsom politiska forum, konsumentorganisationer, media- och konsumentfrågor.

Vad tycker du är styrkan med branschföreningen?
Även om vi som branschaktörer är konkurrenter har vi allt att vinna på att samarbeta kring politiska ramvillkor och ämnen som berör hela branschen. Där är vi starkare tillsammans och kan påverka på riktigt.

Vilka är de viktigaste frågorna för föreningen och branschen framöver?
Kraven från både EU, kunder och leverantörer på hållbarhetsredovisning och minskning av utsläpp av växthusgaser kommer för fullt och vi kommer att behöva inte bara leverera det som förväntas av oss, utan tänka nytt och annorlunda. Vi måste göra det lättare för kunderna att göra miljösmarta val, och att ta hand om sina produkter, både på egen hand och genom våra tjänster. Vi ser också ett stort värde att driva frågan kring kemikalieskatt vidare då den i dagsläget inte är gynnsam vare sig för miljö, svenska konsumenter eller oss aktörer i branschen.

Vad gör ert företag för att bidra till en hållbar konsumtion och den gröna omställningen?
Vi gör mycket men vi vet att vår bransch likt många andra har en negativ påverkan på miljön. Ansvaret ligger på oss alla att skapa ett hållbart samhälle. Därför arbetar vi varje dag för att vår påverkan ska bli så liten som möjligt.

Vi arbetar med frågan på många olika sätt, bland annat genom återanvändning av elektroniska artiklar, underhåll och reparationer av varor, minskningar av transportutsläpp, minskad resursanvändning i alla delar av organisationen samt återvinning av elavfall. Vi har även lanserat RePOWER, ett pantsystem för elektronik som vi ser fram emot att rulla ut i Sverige.

Vilken var den senaste elektronikprylen du skaffade?
Jag har precis köpt vår nya fantastiska robotdammsugare från Point Pro som både dammsuger och våttorkar golven. Den ger lite extra ro och tid till annat i den hektiska vardagen för oss i familjen.