Kjell & Company ny medlem i Elektronikbranschen

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Vi hälsar Kjell & Company varmt välkomna till ElektronikBranschen och passar på att ställa några korta frågor till vd Andreas Rylander om varför de valt att bli medlemmar. 

Vad vill ni få ut av ert medlemskap i ElektronikBranschen?

Vårt medlemskap i ElektronikBranschen är viktigt för oss på Kjell & Company eftersom det ger oss möjlighet att vara en del av gemenskapen inom branschen. Det är viktigt för oss att vara delaktiga i branschens utveckling, få dela kunskap och erfarenheter samt samarbeta för att främja vardagsteknikens möjligheter i samhället.

Vad tycker du är styrkan med branschföreningen?

Styrkan med branschföreningen ligger i dess samlade expertis och resurser. Genom att vara en del av ElektronikBranschen har vi tillgång till en plattform där vi kan diskutera gemensamma utmaningar, utbyta praxis och samarbeta för att skapa ännu bättre förutsättningar för branschen som helhet.

Vilka är de viktigaste frågorna för er och branschen framöver?

De viktigaste frågorna för oss och branschen framöver är givetvis elektronikskatten, men även bredare frågor inom hållbarhet, innovation, digitalisering och kundupplevelse. Vi ser också en ökad betydelse av att hantera frågor som rör datasäkerhet, integritet och hållbar produktion.

Vad gör ert företag för att bidra till en hållbar konsumtion och den gröna omställningen?

På Kjell & Company är vi engagerade i att främja hållbar konsumtion. Vårt fokus på kunskap och service garanterar att våra kunder får precis de lösningar och produkter de behöver, vilket minskar både onödig konsumtion och returnering. Vi utbildar våra konsumenter om hur man kan leva ett energismartare liv, och erbjuder även återvinning av elektronikavfall. Vi satsar stort på pantning och återanvändning av vardagsteknik, och strävar också efter att minska vår egen miljöpåverkan genom att optimera våra logistikprocesser, minska förpackningsmaterial och öka användningen av förnybar energi i våra butiker och lager.

Vilken var den senaste elektronikprylen du skaffade?

Den senaste elektronikprylen jag skaffade var en smart hem-lösning för att övervaka och styra energiförbrukningen i mitt hem. Att kunna optimera energianvändningen och minska onödig förbrukning är något jag ser som både praktiskt och viktigt som konsument.