Riksdagsseminarium: Elektronikskatten – En ekonomisk börda för svenska folket och miljön

KONTAKTPERSON:
PERNILLA ENEBRINK
, VD


mobil: 0730-429037 

Sedan 2017 finns i Sverige skatt på elektronik – en helt nationell skatt som genom lagändringar skenat med 71 procent på två år, trots att en ökad skatteintäkt inte låg i lagstiftarens intention. Skatten belastar inte bara företagen med tung administration till ingen nytta utan även de med tunnast plånbok. Så hur ställer sig de politiska partierna till denna skatt?

Den 17 april 2024 anordnade ElektronikBranschen tillsammans med Moderaterna ett samtal om skatten på elektronik där man även får ta del av praktiska konsekvenser för Sveriges näringsliv och konkurrenskraft, konsumenter, miljö och andrahandsmarknaden.

Seminariet spelades in och går att se här: